Skip to content

15 April, 2013

Bages per a Tothom participa a la Taula Territorial de Ciutadania i Immigració de la Catalunya Central

El dijous 11 d’abril es va reunir a Manresa la Taula Territorial de Ciutadania i Immigració de la Catalunya Central, que forma part de la Taula de Ciutadania i Immigració, un organ consultiu i de participació per les polítiques de gestió del fet migratori de Catalunya.

La jornada va començar amb una presentació de la Taula i va seguir amb la intervenció del president de la Taula i Director General per a la Immigració, Xavier Bosch, que va parlar sobre la situació del fenòmen migratori a Catalunya i sobre l’activitat de la Direcció General.

Bosch va començar la seva intervenció explicant que la població immigrada a la Catalunya Central representa un 12%. En l’actualitat, segons les dades de què disposa la Direcció General, Catalunya ja no és un país receptor en el sentit que marxa més gent de la que arriba. Les persones que marxen inclouen persones d’origen estranger però també autòctons, especialment joves, que han de marxar a altres països a buscar feina. La població d’origen estranger a Catalunya representa n 17%, si s’inclouen també les persones que han obtingut la nacionalitat espanyola recentment un 19%. Un de cada 4 joves a Catalunya es d’origen estranger i un de cada 3 naixements es d’origen estranger.

Segons Bosch les polítiques de la Generalitat, la d’immigració inclosa, s’han vist afectades per la relació gairebé inexistent entre el govern de l’estat i la Generalitat, que s’ha caracteritzat per les retallades i el silenci. El Govern Central va reduir el Fons d’Acollida que transferia a les comunitats autònomes a 16 milions d’euros el 2011 i a 0 euros el 2012, per la qual cosa el presspost de la Direcció General també s’ha vist reduit en un 50%. Altres polítiques del Govern Central que afecten les polítiques d’immigración han estat el decret sanitari que implicava la pèrdua de la targeta sanitaria per a persones nouvingudes que no cotitzessin a la Seguretat Social però també per als autòctons que no haguéssin cotitzat mai. La Generalitat de Catalunya va decidir no complir aquesta normativa i a partir de l’1 d’abril tothom hauria de disposar de targeta sanitària a Catalunya.

Algunes actuacions del govern en l’àmbit de les polítiques migratòries han estat:

  • Reglament de la Llei d’Acollida. La llei de 2010 preveia un sistema d’acollida que s’havia d’especificar en el reglament que segueix en tràmit. El govern té l’intenció d’aprovar-lo aquest 2013 per tal de definir i homogeneitzar el servei d’acollida que s’ha d’oferir des de tots els ens locals i que inclouria aspectes com la llengua, l’orientació laboral i el coneixement del país. En aquest sentit ja s’ha començat a implementar un projecte de formació per a formadors en coneixement del país. Aquest projecte ha estat definit per la Fundació Ser.gi de Girona i amb el finançament de la Fundació la Caixa.
  • Aplicació de la Llei d’Estrangeria espanyola. L’Estat té les competències en el control de fronteres i en decidir qui pot entrar al país i com. La Generalitat té competències limitades en aquest sentit però té la competència exclusiva en polítiques d’integració. En aquest sentit, és la Generalitat qui emet els informes d’arrelament, d’habitatge i d’esforç d’integració per a la regularització, el reagrupament familiar i les renovacions de permisos. Aquests informes els redacten els ajuntaments i la Generalitat els valida i emet. A la Catalunya Central, el 2012, s’han emès 565 informes d’arrelament (dels quals 76 han estat desfavorables), 559 informes d’adequació de l’habitatge (12 desfavorables) i 34 d’esforç d’integració (5 desfavorables).
  • Pla de Ciutadania i immigració. S’està treballant en la redacció del nou pla 2013-2016 que hauria d’estar llest per a després de l’estiu i que ha de tenir en compte la situació de crisi econòmica i social actual, les noves formes de moviments migratoris, les segones generacions de persones immigrades i el procés de transició nacional.
  • Altres activitats són l’Informe Anual sobre l’Estat d’integració de la nova immigració en què estan treballant l‘ECAS i la UAB amb el finançament de la Fundació La Caixa; el programa de retorn voluntari; la gestió del dret d’asil; polítiques antirumors; acompanyament per als emigrants; formació i divulgació sobre immigració i racisme; i el suport econòmic a entitats i ens locals.

Després de la intervenció del Director General es va obrir un torn de preguntes en què les entitas van poder intervenir. El representant de Caritas va fer referència a l’existència  del Centres d’Internament d’Estrangers en què hi ha tancades persones en situació irregular a l’espera de poder ser expulsats del país i el fet que en aquests centres es conculquen tots els drets humans. Xavier Bosch va explicar que aquests centres són competència de l’Estat, que en l’actualitat s’hi ha permès l’entrada a la Creu Roja per a fer-ne la gestió però que més enllà d’això la Generalitat no hi pot fer res. Altres persones van aprofitar per fer preguntes relacionades amb permisos de residència i treball, salut, fet religiós, etc. que el Director General va derivar al 012 on hi ha persones especialitzades en immigració que ofereixen assessorament.

Tot i que és molt important que l’administració s’acosti a les entitats i organitzacions que treballen el fet migratori per explicar-nos què fa, quines són les seves prioritats i donar comptes de la seva gestió i, per tant, la trobada de la Taula Territorial de Ciutadania i Immigració té sentit, el resultat final està molt lluny de ser òptim.

En aquesta trobada hi havia entitats del Bages, d’Osona, de l’Anoia que treballen els mateixos aspectes i hagués estat bo que hi hagués pogut haver una interacció més estreta per conèixer-nos millor. Saber quines problemàtiques tenim i com les gestionem i poder crear xarxa per evitar algunes duplicitats, per exemple, o per replicar projectes que s’han realitzat en altres pobles i ciutats amb èxit. I hagués estat bo també que l’administració hagués preguntat una mica més, perquè la distància que hi ha entre els pobles i ciutats de Catalunya i Barcelona, el govern central, no es medeix només en quilòmetres sinó també en l’actitud.

A Bages per a Tothom ens hagués agradat molt que la trobada hagués estat molt menys unidireccional i que s’hagués organitzat de maneera que la participació no hagués estat només nominal sinó real. Aquestes trobades representen despeses en recursos també i s’haurien de gestionar de manera més eficaç i eficient.

 

 

Comparteix les teves opinions, deixa un comentari.

(obligatori)
(obligatori)

Note: Està permés HTML. El teu email mai serà publicat.

Subscriu'te als comentaris

*
Demostra que no ets un robot i escriu la paraula de seguretat.
Anti-spam image