Skip to content

25 May, 2011

Modificacions del Reglament d’estrangeria

Persones fent cua per a realitzar tràmits d'estrangeriaEl 30 d’abril es va aprobar una modificació del Reglament d’Estrangeria que entrarà en vigor el proper 30 de juny. Tot i que aquesta modificació no representa un canvi radical respecte la situació anterior sí que hi ha alguns aspectes importants que canviaran  partir d’ara i que caldrà tenir previstos. En qualsevol cas, fins que no es comenci a aplicar no sabrem exactament quins canvis comportarà per a la vida burocrática de les persones immigrades.

Un dels tràmits que ha estat modificat és la sol·licitud de permís de residència per arrelament. Fins ara, entre altres requisits, calia disposar d’una oferta laboral per a un contracte d’un any i per una jornada de 40 hores setmanals. Això segueix igual però el nou reglament preveu que el govern, a través d’una ordre ministerial pugui decidir que aquesta oferta estigui subjecta al catàleg d’ocupacions de difícil cobertura. Aquest catàleg és un llistat que inclou les ofertes de feina que hi ha a l’INEM, a Catalunya al Servei Català d’Ocupació, que no es poden cobrir amb persones que estiguin residint a l’Estat Espanyol i que fins ara només afectava les contractacions en origen. Tenint en compte que en el catàleg de Catalunya només hi ha dos perfils, medicina i infermeria, en cas que el Govern apliqui aquesta norma la regularització de persones immigrades que fa més de tres anys que resideixen a l’Estat serà gairebé impossible.

 

Pel que fa a la reagrupació familiar, el tràmit en sí no canvia, però sí que aquest cop es determinen els ingressos mínims que una persona ha de tenir per poder reagrupar els seus familars. En cas de residir a l’Estat Espanyol sense ningú a càrrec, caldrà demostrar uns ingressos d’uns 800 euros per a la primera persona a reagrupar. Per a cada persona de més que es vulgui reagrupar, per exemple els fills, caldrà demostrar uns ingressos de 266 euros més per persona. Tenint en compte que el salari mínim interprofessional és de 641,40 euros la pregunta que ens fem és perquè a les persones immigrades se’ls demanen aquests ingressos per exercir el dret a la reagrupació familiar que, recordem-ho, és un dret reconegut a la Carta Universal de Drets Humans de les Nacions Unides.

 

Un altre dels canvis és la necessitat de disposar d’un informe que no existia fins ara: Informe d’esforç d’integració. Aquest informe que no queda definit en el reglament i que expediran les comunitats autònomes, i en el cas de Catalunya segurament els ajuntaments, es requerirà per a la sol·licitud de permís de residència per arrelament i serà opcional en el cas de les renovacions de permisos de residència i de residència i treball. En el cas de les renovacions, quan no es compleixi algun dels requisits per a la renovació, les administracions el podran demanar. El problema rau en no saber què entenem per d’integració i en deixar-lo en mans de les comunitats autònomes que en faran la interpretació que més els convingui.

 

Per altra banda, una novetat del reglament és que les persones que s’hagin acollit al programa de retorn voluntari o que s’hi acullin en un futur, podran tornar a l’Estat Espanyol passats tres anys i els anys de residència anteriors al seu retorn computaran a l’hora de demanar el permís de residència de llarga durada. Fins ara, per sol·licitar aquest permís calien 5 anys de residencia legal i continuada a l’Estat Espanyol. A partir d’ara pels acollits al programa de retorn voluntari no caldrà que sigui de forma continuada. No queda clar, però, què passa amb les persones que han retornat o retornin al seu país d’origen pels seus propis mitjans i si en aquest cas també se’ls aplicarà.

 

I finalment, el nou reglament aprovat segueix sense resoldre el problema de l’incomplement de terminis en la tramitació d’expedients. L’administració imcompleix sistemàticament els terminis amb la qual cosa es genera una inseguretat jurídica per als titulars de permisos de residència i de residència i treball. Les renovacions de targetes es poden allargar més d’un any i una persona que tingui una oferta laboral pot veure dificultada la signatura del contracte perquè l’empresa no es vol arriscar a fer-ho amb un permís que fa més d’un any que està caducat.

 

Amb tot, i fins que no es comenci a aplicar el nou reglament no es podran analitzar a fons els canvis que comporta, amb la qual cosa caldrà esperar encara una mica per fer-ne una valoració més profunda.

 

 

 

Llegeix més de Migracions

Comparteix les teves opinions, deixa un comentari.

(obligatori)
(obligatori)

Note: Està permés HTML. El teu email mai serà publicat.

Subscriu'te als comentaris

*
Demostra que no ets un robot i escriu la paraula de seguretat.
Anti-spam image