Skip to content

1

Punt d’Informació

Sovint, les persones d’origen immigrant no tenen prou informació sobre els seus drets i deures i, per tant, tampoc sobre els serveis disponsibles a la ciutat. Per altra banda, el nivell de burocràcia a què ha de fer front una persona immigrada és molt elevat i complexe. Per això a Bages per a Tothom, ja des dels inicis de l’entitat, vam posar en marxa el Punt d’Informació i Atenció a l’Immigrant.

És un espai des d’on es fa l’acollida inicial de les persones nouvingudes. Oferim informació básica sobre l’entorn proper i sobre els serveis que ofereixen a la ciutat tant les institucions públiques com altres entitats.

En funció de la demanda específica de la persona usuària, des del Punt d’informació la derivem al servei més adequat: serveis socials, centres de formació, entitats culturals, padró municipal, entitats d’assistència jurídica, etc.

L’horari d’atenció és dimarts i divendres, de 17 a 19h. No cal demanar cita prèvia i no es resolen consultes per telèfon.

Memòries d’Activitat:

Memòria Punt d’Informació 2013

Memòria Punt d’Informació 2011

Memòria Punt d’Informació 2010

Activitat finançada per l’Ajuntament de Manresa a través de conveni.