Skip to content

Posts tagged ‘document’

14
Nov

Document: Cobertura televisiva sobre propostes polítiques sobre immigració

Aquest document, encarregat per la Mesa de la Diversitat del Consell Audiovisual de Catalunya, analitza la cobertura televisiva de tres casos: les restriccions a l’empadronament a Vic, la regulació sobre l’ús del vel integral a Lleida i les tensions
veïnals a Badalona. L’objectiu era analitzar si les cobertures respecten les recomanacions sobre el tractament informatiu de la immigració i si segueixen o no una lògica d’escalament en relació amb els conflictes de què s’ocupen.

La recerca ha estat duta a terme per Xavier Giró Martí (Professor de Periodisme Polític a la UAB, director de l’Observatori de la Cobertura de Conflictes i membre del Centre d’Estudis del Discurs) i per Marta Muixí Casaldàliga (Periodista i investigadora especialitzada en migracions i diversitat cultural. Membre de l’Observatori de la Cobertura de Conflictes).

11
Nov

Document: Informe 2011 sobre la situació laboral de la població estrangera a Catalunya

El Centre d’Estudis i Recerca Sindicals (CERES) de CCOO de Catalunya ha elaborat una nova edició del seu informe anual sobre la situació laboral de la població estrangera a Catalunya.

Les dades de l’any 2010 presenten per primer cop una reducció de població estrangera empadronada, que se suma a la reducció interanual de població estrangera de 16 i més anys que ja va començar l’any anterior. Aquesta reducció d’estrangers és exclusivament masculina i té relació amb la pèrdua de llocs de treball en activitats masculinitzades, com la construcció.

Aquí podeu llegir l’informe sencer.

26
Oct

Recull d’articles ‘Es busquen còmplices. Per a un tractament informatiu equilibrat de les dones migrades als mitjans de comunicació’

L’Associació per a la Cooperació al SUR (ACSUR-Las Segovias) recull en una publicació sis articles d’expertes en gènere i mitjans de comunicació, en els quals es reflexiona sobre el tractament informatiu de les dones migrades. S’inclouen recomanacions pràctiques adreçades a professionals de la comunicació.

PDF de la publicació “Es busquen còmplices. Per a un tractament informatiu equilibrat de les dones migrades als mitjans de comunicació”

21
Oct

Un informe d’Unicef i de la Fundació Pere Tarrés alerta que els fills d’immigrants a Espanya passen gana

Unicef i la Fundació Pere Tarrés han realitzat un estudi que analitza la situació de les families immigrades a Espanya i que alerta sobre la situació dels menors.

L’estudi ha detectat que hi ha menors que van a l’escola sense have pogut esmorzar o dutxar-se i també les dificultats que algunes families tenen per empadronar els seus fills degut a l’alta mobilitat de les persones immigrades o bé també a la manca de documents d’identificació amb fotografia en el cas dels menors que resideixen en centres de protecció. Això comporta dificultats a l’hora d’accedir a serveis com el de sanitat.

L’escolarització també planteja problemes pels canvis continus de programes d’ensenyament i també per la incomprensió entre families i escola.

El document també ofereix una proposta de 25 bones pràctiques per ajudar a corregir aquestes situacions.

Podeu consultar el document a la web d’Unicef (en castellà)

 

13
Oct

Estadístiques sobre moviments migratoris a Catalunya de l’IDESCAT

L’Institut d’Estadística de Catalunya va presentar a finals de setembre l’informe sobre els moviments migratoris a Catalunya. Durant el 2010 Catalunya va rebre 124. 494 persones de fora de l’estat i 113.741 persones van emigrar cap a l’estranger.