Skip to content

20 April, 2013

Trobada de la Xarxa d’Inclusió Social de Manresa

El dissabte, 13 d’abril, va tenir lloc una trobada de la Xarxa d’Inclusió Social de Manresa que agrupa les diverses entitats de la ciutat que treballen en aquest àmbit. La trobada va tenir lloc a l’Espai Social (antic Club Sant Jordi) i tenia per objectiu conèixer la realitat social de Manresa, detectar les prioritats a treballar i definir projectes a treballar conjuntament.

La regidora de Serveis Socials, Acollida i Cooperació, Mercè Rosich, va donar la benvinguda i va donar pas a Josefina Ramirez, cap dels Serveis Socials de l’Ajuntament, que va donar algunes dades sobre la realitat social a Manresa  i també va fer una breu presentació de les necessitats que s’han detectat des de serveis socials.

Segons Ramirez un 26% dels menors estan en risc de pobresa. Altres col·lectius amb un alt risc social són les vidues i les persones immigrades. Els Serveis Socials donen cobertura a un 18,1% de la població de la ciutat, respecte el 2008 aquest percentatge a augmentat un 173%. La demanda que ha augmentat més és la de persones entre 35 i 50 anys, que normalment són families amb fills.

Abans del 2008 les persones d’origen estranger no representaven un volum important de la demanda. Després del 2008 sí qua ha augmentat el nombre de persones que s’atenen ja que tenen menys xarxa social i pateixen la crisi d’una manera més aguda que les persones autòctones.

El 2008 405 families rebíen la Renda Mínima d’Inserció, el 2012 van augmentar fins a 1082, amb algunes d’elles que la tenen concedida però encara no l’han cobrat.

Les necessitats detectades organitzades per col·lectius són:

1. Adults i famílies:

 •  El 70% de la demanda és per suport econòmic
 •  Augmenten els conflictes familiars.
 •  Augmenta la competència entre la població autòctona i la població immigrada per l’accés als recursos.
 •  Augmenta la demanda de suport psicològic.
 •  Augmenten els desnonaments.
 •  Augmenta la demanda per necessitats bàsiques però també per roba i medicaments.

2. Infància:

 •  Patiment familiar per manca de recursos.
 •  Dificultats per detectar el risc social en menors de 3 anys per què assisteixen menys a les guarderies.
 •  Augmenta el fracàs escolar.
 •  Augmenta la demanda per necessitats bàsiques.
 •  Augmenten les diferències socials.
 •  En el cas dels menors no acompanyats augmenta la demanda d’atenció psicològica.

3. Persones grans:

 •  Problemes en la gestió de la dependència.
 •  Tensions intergeneracionals.
 •  Aïllament social.
 •  Families que no tenen prou cura de les persones grans.

Després d’explicar quines són les necessitats detectades a la ciutat es va fer un resum dels projectes que s’han dut a terme o que estan previstos des de la Xarxa d’Inclusió:

 • Edició de fulletons per fomentar el llenguatge respectuós sobre col·lectius específics.
 • Bon Veïnatge. Projecte conjunt de l’associació de veïns de les Escodines i els serveis socials en què es fa acompanyament de persones grans soles.
 • Projecte de prevenció de l’aïllament en cas de viudetat i solitud.
 • Pla d’inclusió de persones amb discapacitat.
 • Voluntariat per l’aprenentatge en el què s’ofereixen classes de reforç escolar.
 • Projecte per a conèixer i compartir els recursos disponibles de les entitats de la Xarxa d’Inclusió.
 • Fira de la Inclusió per promoure la Xarxa.
 • Projecte de detecció de persones amb demència o similar per part del comerç de proximitat.

A partir d’aquest moment va començar el treball en grups reduïts per parlar de les necessitats detectades en els tres grups de població (infants, adults i famílies i gent gran) per poder jerarquitzar-les i crear els projectes necessaris per adreçar-les. En breu rebrem les conclusions d’aquest treball i us les comunicarem.

La participació a la Xarxa d’Inclusió ens és molt profitosa per conèixer els projectes d’altres entitats però també, i sobretot, per conèixer les persones que formen part d’aquestes entitats i poder parlar de realitats que potser no ens són prou properes. Aquesta trobada va servir per conèixer l’estat de la ciutat però també per treballar conjuntament per modificar aquest estat.

A Bages per a Tothom estem molt satisfets de formar-ne part.

 

Comparteix les teves opinions, deixa un comentari.

(obligatori)
(obligatori)

Note: Està permés HTML. El teu email mai serà publicat.

Subscriu'te als comentaris

*
Demostra que no ets un robot i escriu la paraula de seguretat.
Anti-spam image